ANTARES: Kristine Ong Muslim translates Filipino author Mesándel Virtusio Arguelles

by

Mesándel Virtusio Arguelles’s 18 books in Filipino include, among others, Guwang, Pilas ng Papel: Mga Sanaysay sa Tula, Pesoa, and Kurap sa Ilalim, as well as a volume of selected poems, Ang Iyong Buhay ay… Continue reading